• gravendienst@rebrodo.nl
  • 06 - 53 97 40 78

Indivuduele ruiming

De term graf ruimen staat voor het verwijderen van de stoffelijke resten uit een bestaand graf. Dit is een term die vaak in de volksmond zo genoemd wordt. Wij gebruiken de term ruimen liever niet. Wij spreken liever over het verwijderen van stoffelijke resten uit een graf.


       Individuele ruiming / Voorbereidende werkzaamheden
Bij de voorbereidende werkzaamheden worden de naast gelegen grafmonumenten afgedekt met zeil.


Individuele ruiming / De werkplek is langs een doorgaande pad dus w

Uit respect en piëteit zetten wij vaak schermen om de werkplek.


REBRODO GRAVENDIENST voert een individuele opgraving bijna altijd handmatig uit. Op oude begraafplaatsen is het vaak onmogelijk om met een graafmachine bij het graf te komen. Als wij op het niveau zitten waar de stoffelijke resten zich bevinden in het graf leggen wij deze bloot en verwijderen de stoffelijke resten handmatig. Deze manier kost wel meer tijd maar werkt het secuurste.


Individuele ruiming / Handmatig worden de stoffelijke resten verwij

Handmatig werken, het kost wat meer tijd maar werkt het secuurste.


Individuele ruiming / Alles netjes afgewerkt
Als de exhumatie heeft plaats gevonden, vinden wij het ook belangrijk om de omgeving netjes achter te laten.Individuele ruiming / Ook de nazorg vinden wij erg belangrijk


Alle foto`s op onze site zijn eigendom van REBRODO GRAVENDIENST en het is niet toegestaan deze foto`s zonder toestemming te gebruiken.