• gravendienst@rebrodo.nl
  • 06 - 53 97 40 78

Rechthebbende van een graf

De aanvraag voor het opgraven van stoffelijke resten of urn uit een graf of urnengraf kan alleen geschieden als de rechthebbende van een graf daarvoor toestemming verleend of de aanvraag voor een opgraving zelf indient.

De rechthebbende is degene op wiens naam het graf staat in de begraafplaatsadministratie van de begraafplaats en dit kan altijd maar 1 persoon zijn.

Voorbeeld: Meneer XX komt te overlijden en mevrouw XX vraagt een graf aan bij de begraafplaats. Mevrouw XX tekent voor de aanvraag en haar gegevens worden opgenomen in de begraafplaatsadministratie. Mevrouw XX is nu rechthebbende.

10 jaar na het overlijden van meneer XX komt mevrouw XX te overlijden. Dat betekent dat er voor het graf van meneer XX geen rechthebbende meer is. Veel mensen denken dat de grafrechten dan automatisch overgeschreven worden op bijvoorbeeld de kinderen. Dit is onjuist. Degene die de grafrechten van meneer XX wil overnemen zal dat kenbaar moeten maken bij de begraafplaatsadministratie.