• gravendienst@rebrodo.nl
  • 06 - 53 97 40 78

Verlof

Voor het opgraven van stoffelijke resten is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar de stoffelijke resten begraven liggen. Deze toestemming verleend men als de grafrusttermijn verstreken is. De grafrusttermijn is binnen 2 maanden nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden en na 10 jaar dat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Binnen tussenliggende termijn wordt bijna nooit een verlof verleend mits men hele goede onderbouwende redenen heeft. In het verlof wordt ook aangegeven wat de nieuwe bestemming is van de opgegraven stoffelijke resten.

Het verlof wordt alleen afgegeven als de rechthebbende het eens is met de opgraving.